Non alcoholic sparkling wine FREIXENET LEGERO 0%, white, dry, 0,2 l