Ice cream HAAGEN DAZS, with salty caramel 460ml
Code: V5187A9
Barcode: 3415581114836
Italian icecream G7 Frutti Di Basco, 475  ml
Code: U4329P2
Barcode: 8006922082669
Italian icecream G7 Panna Cotta, 475  ml
Code: U4329P5
Barcode: 8006922082836
Italian icecream G7 Pistacchio, 475  ml
Code: U4329P6
Barcode: 8006922082850
Italian icecream G7 Tiramisu, 475  ml
Code: U4329P7
Barcode: 8006922082898
Italian icecrem G7 Affogato Al Caffe, 500 ml
Code: U4329P8
Barcode: 8006922083758
Italian icecrem G7 Nocciolato, 500 ml
Code: U4329P9
Barcode: 8006922083772
Italian icecrem G7 Spagnola, 500 ml
Code: U4329PC
Barcode: 8006922083789
Ice cream, cacao, 14 %, 4,9 l
Code: V4095XC
Barcode: 4770221043631
Ice-cream, banana flavor, 10%,  5000ml
Code: V211260
Barcode: 4750621000878
Ice-cream, strawberry flavor, 10%, 5000ml
Code: V211263
Barcode: 4750621000830
Ice-cream, chocolate taste, 10%, 5000ml
Code: V211264
Barcode: 4750621000816
Ice-cream, vanilla flavor, 10%, 5000ml
Code: V211265
Barcode: 4750621000809
Snickers Tube 450ml
Code: C046775
Barcode: 5000159529549
Bounty Tube 450ml
Code: M0A1661
Barcode: 5000159537353