no image
Hot peperoni MIKADO, 2,35 kg / 1,05 kg
Code: U263674
Barcode: 4007415006500
no image
Pepper Jalapeno, green, hot, 215/110 g
Code: V3149JL
Barcode: 7311310038403
Sliced jalapeno hot peppers ANIRA, 350 g / 190 g
Code: V26L5S5
Barcode: 4779025690171
Canned jalapen MIKADO, sliced, 370 g / 190 g
Code: U2647CN
Barcode: 4007415015267
no image
Canned Peperoni pepper ROLINK, 4,25/2 kg
Code: U264A4D
Barcode: 5900919006795
Canned chili pepper MIKADO, 0,65 kg / 0,3 kg
Code: U2647CL
Barcode: 4007415006487
Canned sliced  jelapeno pepers, red, 3 kg/1,5 kg
Code: U264663
Barcode: 4771459052273
Jalapeno green pepper rings Helcom, 3 kg/1,6kg
Code: U26P7E5
Barcode: 5908258302820
no image
Marinated Lombardian peper SPILVA, mild, 300g/150 g
Code: V95Y413
Barcode: 4770135205194
Marinated peper hot SPILVA, 330 g / 150 g
Code: V95Y412
Barcode: 4770135205187
Pickled red jalapeno slices MIKADO 3 / 1,68 kg
Code: U26369K
Barcode: 4007415017223
no image
Peperonni MIKADO, 3,9 kg / 1,7 kg
Code: U263630
Barcode: 4007415000287
Red Jalapeno Hot, sliced, 3065 g / 1700 g
Code: V3149KH
Barcode: 7311310047634
Jalapeno TASTE LAND, canned, sliced, 340 g / 190 g
Code: U2647F3
Barcode: 4771459077603
Canned green jalapeno slices PROFI, 4,25kg/2,2kg
Code: U2647F0
Barcode: 4771459047354
Green Jalapeno Hot, SANTA MARIA 3065 g
Code: V36VH88
Barcode: 7311310044459