Whitening toothpaste ECODENTA Extra, w black charcoal &Teavigo,100ml