Shampoo AMBER,in plastic bag, 10 ml
Code: U9C2690
Barcode: 4771459048771
Shampoo AMBER,in tub, 30 ml
Code: U9C2691
Barcode: 4771459048795
Shower gel AMBER,in plastic bag, 10 ml
Code: U9C26C0
Barcode: 4771459048788
Shower gel  AMBER, in tub, 30 ml
Code: U9C26C1
Barcode: 4771459048801
Soap AMBER, 15 g
Code: U9C26CN
Barcode: 4771459050514
Soap AMBER, 10 g
Code: U9C26CP
Barcode: 4771459048825
Slippers fleece AMBER, 1 pcs.
Code: U9C26R1
Barcode: 4771459048900
Shower cap AMBER, 1 pcs.
Code: U9C26R3
Barcode: 4771459048832
Slippers frotee AMBER, 1 pcs.
Code: U9C26R9
Barcode: 4771459048917
Shoe sponge AMBER, 1 pcs.
Code: U9EAC6J
Barcode: 4771459048863