no image
Curd cheese, 22%, ~800 g, kg
Code: V43535P
Barcode: 23028283
no image
Curd cheese, 13%, ~250 g
Code: V43535T
Barcode: 23335064
Salad and sandwich cheese FAVITA, 18% fat., 27 g
Code: V435854
Barcode: 5900512700014
Feta type cheese FAVITA, 12%, 270 g
Code: V435851
Barcode: 5900512700038
no image
Curd cheese, 22%, kg
Code: V435350
Barcode: 2558714
Dried curd cheese DVARO, 20%, kg
Code: V43237P
Barcode: 23286445
no image
Sweet milk cottage cheese, 22%, ~300 g (M)
Code: V43535H
Barcode: 2599941
Curd cheese with spices, 13%, ~250 g (M)
Code: V43535J
Barcode: 2598745