MOTTRA Finest caviar, 56 g
Code: U50835A
Barcode: 4751010600495
Trout roe SUDRABLINIS Premium, 100 g
Code: U51E21R
Barcode: 4751001390183
Trout roe SUDRABLINIS Premium, 300 g
Code: U51E21S
Barcode: 4751001390190
Wild Keta salmon roe SUDRABLINIS Premium, 100 g
Code: U51E21V
Barcode: 4751001390121
Wild Keta salmon roe SUDRABLINIS Premium, 300 g
Code: U51E21W
Barcode: 4751001390145
Wild King salmon roe SUDRABLINIS Premium, 100 g
Code: U51E21X
Barcode: 4751001390596
Wild King salmon roe SUDRABLINIS Premium, 300 g
Code: U51E21Y
Barcode: 4751001390602
Wild Lumpfish roe SUDRABLINIS, black, 100 g
Code: U51E21Z
Barcode: 4751001390268
Caviar replacment Black 100g
Code: U51E221
Barcode: 4751001390022
Caviar replacment Red 100g
Code: U51E222
Barcode: 4751001390015
Cheese cream with caviar 200g
Code: U51E223
Barcode: 4751001390404
Wild Lumpfish roe SUDRABLINIS, red, 100 g
Code: U51E22A
Barcode: 4751001390251
MOTTRA Finest Caviar, Osetra, 100gr
Code: V51E21T
Barcode: 4751010601232
MOTTRA Finest Caviar, Osetra, 250gr
Code: V51E21U
Barcode: 4751010601218
Trout caviar, premium, 1 kg
Code: V51E21K
Barcode: 23286252
Trout caviar, premium, 1 kg
Code: V51E21N
Barcode: 4751001390220