no image
Mayonnaise MILD Horeca professional 1kg (bucket)
Code: V173624
Barcode: 4770583213222
Mayonnaise sauce DAUMANTŲ, Cheese, 58% fat, 970g
Code: V17743B
Barcode: 4770491217299
Sauce with cucumber KEDAINIU, 280g
Code: V1736B3
Barcode: 4770583226017
Mayonnaise DAUMANTU, Klasikinis, 34%, 420 g
Code: V177425
Barcode: 4770491216575
Burger sauce KEDAINIU, 285g
Code: V1736B4
Barcode: 4770583226024
Mayonnaise DAUMANTU, 34%, 990 g
Code: V17769A
Barcode: 4770491216582
no image
Mayonnaise VILNIUS Horeca Professional, 50%, 10 kg
Code: V174278
Barcode: 4779022891625
no image
Mayonnaise VILNIUS with dills, 450 ml
Code: V174A20
Barcode: 4779022891670
no image
Mayonnaise Vilnius First Lithuanian, 35%, 5 kg
Code: V174235
Barcode: 4779022891885
no image
Mayonnaise VILNIUS, 35%, 250 ml
Code: V174A18
Barcode: 4779022891649
no image
Mayonnaise VILNIUS Low - fat, 450 ml
Code: V174A12
Barcode: 4779022891687
no image
Mayonnaise VILNIUS Provansalio, 35%, 475 ml
Code: V174A21
Barcode: 4779022891663
no image
Mayonnaise VILNIUS semi-fat, 35 %, 475 ml
Code: V174A22
Barcode: 4779022891656
no image
Mayonnaise VILNIUS Cholesterol-free, 450 ml
Code: V174A13
Barcode: 4779022891694
no image
Mayonnaise VILNIUS Lithuania's first, 35%, 900 ml
Code: V174A25
Barcode: 4779022891786
no image
Mayonnaise VILNIUS Provansalis, 35%, 1000 ml
Code: V174A27
Barcode: 4779022891847
no image
Mayonnaise VILNIUS, 35%, 1000 ml
Code: V174A26
Barcode: 4779022891830
Mayonnaise, 18 %, 1 kg
Code: V251A3F
Barcode: 4770365298348
no image
HEINZ Mayonnaise, 70%,  2.15l/ 2kg
Code: U411945
Barcode: 8715700034614
no image
Mayonnaise  HEINZ (80) 33ml
Code: U411953
Barcode: 5413226601077
no image
Mayonnaise Dippot  HEINZ (100)  70%  25g
Code: U411969
Barcode: 5413226550504
no image
Mayonnaise HEINZ (200) 70% 10ml
Code: U411992
Barcode: 7748985749
Mayonnaise HELLMANNS Vegan, 280 ml
Code: U9H12V2
Barcode: 8717163780527