Cold-smoked sausage Azuolyno, I class, 260g
Code: V50A2MT
Barcode: 4770985002608
Cold smoked beef sausage, 200g
Code: V50A2MW
Barcode: 4770985001588
Cold smoked sausage Lašiniuotis, 500 g
Code: V50A2N0
Barcode: 4770985002554
Cold smoked sausage Lietuviška, 300g
Code: V50A2N1
Barcode: 4770985002615
Cold smoked sausage Riebalinskis 500 g
Code: V50A2N2
Barcode: 4770985002561
Cold smoked sausage Skilandinė, 300g
Code: V50A2N5
Barcode: 4770985002578
Cold smoked skilandis ZEMAICIU, sliced 90 g
Code: V50C2A6
Barcode: 4770480163613
Sausage c.s. PIRKLIŲ sliced, 11  g
Code: V50C78N
Barcode: 4770952441126
Cold smoked GARLIC salami, sliced, 11  g
Code: V50A7R5
Barcode: 4770081164217
Smoked sausage UTENOS SKALSIOJI, sliced, 11  g
Code: V50A75L
Barcode: 4770081164279
Cold smoked sausage SAVA, sliced, II r., 90g
Code: V50A74M
Barcode: 4770081166808
Cold smoked KREKENAVOS Skilandine sausage, 350 g
Code: V51K53N
Barcode: 4770609161032
Cold smoked sausage KREKENAVOS Česnakinė , 230 g
Code: V50A95C
Barcode: 4770609162213
Smoked sausage Lietuviska, sliced, I class, 90g
Code: V50H55C
Barcode: 4770959421565
Smoked Lietuviska sausage, I class., 180g
Code: V50H55E
Barcode: 4770959442027
Smoked sausage PROFI, slices, ~ 500 g
Code: V50H55W
Barcode: 23526459
Cold smoked skilandis Kazimieros, 500 g
Code: V50A2MX
Barcode: 4770985002547
Cold smoked salami Picos, I class, 800g
Code: V50A84K
Barcode: 4770081164293