Organic, vegan Gyro kebab VEGGYNESS, chopped, 200g LT-EKO-001