Puskietis sūris ASIAGO Fresco pressato, RSM 44%, 200 g