Servetėlės TORK su Sinano kebabai logo, N10, 8x1125 vnt. 12860