Žvakė BOLSIUS, balta, D 2,3 cm, L 24,5 cm, 7,5 h, 10 vnt.