Šaldyti, vaikiški varšketukai, 60 g (60g x 100vnt )